top of page

Acerca de

Otisk a ochrana dat

Za obsah této stránky odpovídá:

Lichtenštejnský spolek kultury a cestovního ruchu Schloss Wilfersdorf Hauptstrasse 1, 2193 Wilfersdorf

office@liechtenstein-schloss-wilfersdorf.at

Předseda: Horst Obermayer

 

Ochrana dat

Odpovědnou osobou ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů, zejména obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), je:

Lichtenštejnský spolek kultury a cestovního ruchu Schloss Wilfersdorf Hauptstrasse 1, 2193 Wilfersdorf

Vaše práva subjektu údajů

Následující práva můžete kdykoli uplatnit pomocí kontaktních údajů uvedených na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

  • Informace o vašich údajích, které ukládáme, a jejich zpracování (článek 15 GDPR),

  • Oprava nesprávných osobních údajů (článek 16 GDPR),

  • vymazání vašich údajů, které ukládáme (článek 17 GDPR),

  • omezení zpracování údajů, pokud ještě nesmíme vaše údaje vymazat z důvodu zákonných povinností (článek 18 GDPR),

  • Námitku proti zpracování vašich údajů námi (článek 21 GDPR) a

  • Přenositelnost údajů, pokud jste souhlasili se zpracováním údajů nebo jste s námi uzavřeli smlouvu (článek 20 GDPR).

Pokud jste nám udělili souhlas, můžete jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Se stížností se můžete kdykoliv obrátit na dozorový úřad, např. B. příslušnému dozorovému úřadu spolkové země vašeho bydliště nebo úřadu, který je za nás odpovědný jako odpovědný orgán.

Seznam dozorových úřadů (pro neveřejnou oblast) s jejich adresami naleznete na:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html .

 

Shromažďování obecných informací při návštěvě našich webových stránek

Druh a účel zpracování:

Pokud vstoupíte na naše webové stránky, tj. pokud se nezaregistrujete nebo jinak nepodáte informace, automaticky se zaznamenají informace obecné povahy. Tyto informace (soubory protokolu serveru) zahrnují například typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb, vaši IP adresu a podobně.

Zejména jsou zpracovávány pro následující účely:

  • Zajištění bezproblémového připojení k webu,

  • zajištění bezproblémového používání našich webových stránek,

  • Hodnocení bezpečnosti a stability systému

  • k optimalizaci našich webových stránek.

Vaše údaje nepoužíváme k vyvozování závěrů o vaší osobě. Informace tohoto typu statisticky vyhodnocujeme, v případě potřeby anonymně, abychom optimalizovali naše webové stránky a technologii, která je za nimi stojí.

Právní základ a oprávněný zájem:

Zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našeho webu.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

 

Doba uložení:

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely shromažďování. To je obecně případ údajů používaných k poskytování webové stránky po ukončení příslušné relace.

 

Předepsaná nebo požadovaná ustanovení:

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smlouvou. Bez IP adresy však nelze zaručit službu a funkčnost našich webových stránek. Jednotlivé služby navíc nemusí být dostupné nebo mohou být omezeny. Z tohoto důvodu je námitka vyloučena.

 

cookies

Stejně jako mnoho jiných webových stránek také používáme takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vaše koncové zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon atd.), když navštívíte naše webové stránky.

Můžete smazat jednotlivé soubory cookie nebo celý inventář souborů cookie. Obdržíte také informace a pokyny, jak lze tyto soubory cookie smazat nebo jak lze jejich ukládání předem zablokovat. V závislosti na poskytovateli vašeho prohlížeče naleznete potřebné informace pod následujícími odkazy:

Doba ukládání a používané soubory cookie:

Pokud nám povolíte používání souborů cookie prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče nebo souhlasu, mohou být na našich webových stránkách použity následující soubory cookie:

XSRF-TOKEN / Používá se z bezpečnostních důvodů / Session / Essential
hs / Používá se z bezpečnostních důvodů / Session / Essential
svSession/ Používá se ve spojení s přihlášením uživatele/ 2 roky/ Essential
SSR-caching/ Používá se k označení systému, ze kterého byl web vykreslen/1 minuta/Základní
_wixCIDX/ Používá se pro monitorování/ladění systému/ 3 měsíce/Essential
_wix_browser_sess/Používá se pro monitorování/ladění systému/relaci/Essential
souhlas-zásady/používá se pro parametry banneru cookie/12 měsíců/základní/smSession
Používá se k identifikaci přihlášených členů webu/relace/základní
TS*/Používá se z důvodu bezpečnosti a ochrany proti podvodům/Relace/Nezbytné
bSession/Použito pro měření efektivity systému/30 minut/Essential
fedops.logger.sessionId/Používá se pro měření stability/efektivity/12 měsíců/Essential
wixLanguage/Používá se na vícejazyčných webových stránkách k uložení uživatelské preference jazyka/12 měsíců/ Funkce

Technicky nezbytné soubory cookie

Druh a účel zpracování:

Používáme soubory cookie, aby byl náš web uživatelsky přívětivější. Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby bylo možné identifikovat volající prohlížeč i po změně stránky.

Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušit uživatelům používání webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Pro ty je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Cookies potřebujeme pro následující aplikace:

Přijetí jazykových nastavení

Právní základ a oprávněný zájem:

Zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na uživatelsky přívětivém designu našich webových stránek.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

 

Předepsaná nebo požadovaná ustanovení:

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smlouvou. Bez těchto údajů však nelze zaručit obsluhu a funkčnost našich webových stránek. Jednotlivé služby navíc nemusí být dostupné nebo mohou být omezeny.

rozpor

Přečtěte si informace o vašem právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR níže.

 

Technicky nepotřebné soubory cookie

Dále používáme cookies, abychom nabídku na našich stránkách lépe přizpůsobili zájmům našich návštěvníků nebo ji obecně vylepšili na základě statistických vyhodnocení.

Kteří poskytovatelé nastavují soubory cookie, zjistíte z níže uvedených informací o používaných technologiích zobrazování, sledování, remarketingu a webové analýzy.

Právní základ:

Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas, článek 6 (1) (a) GDPR.

Příjemce:

Příjemci údajů mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří působí jako zpracovatelé pro provoz a údržbu našich webových stránek.

Pokud jde o ostatní příjemce, podívejte se na níže uvedené informace o použitých technologiích zobrazování, sledování, remarketingu a webové analýzy.

Převod do třetí země:

Informace o tom naleznete v seznamech jednotlivých poskytovatelů zobrazení, sledování, remarketingu a webové analýzy.

Předepsaná nebo požadovaná ustanovení:

Naše webové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez cookies. Webové prohlížeče jsou pravidelně nastaveny tak, aby přijímaly soubory cookie. Obecně platí, že používání cookies můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení prohlížeče (viz Odvolání souhlasu).

Upozorňujeme, že jednotlivé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našeho nástroje pro souhlas se soubory cookie.

profilování:

Do jaké míry analyzujeme chování návštěvníků webových stránek s pseudonymizovanými uživatelskými profily, prostudujte si níže uvedené informace o používaných technologiích zobrazování, sledování, remarketingu a webové analýzy.

 

Zpravodaj

Druh a účel zpracování:

Pro zasílání našeho newsletteru shromažďujeme osobní údaje, které jsou nám předávány prostřednictvím vstupní masky.

Pro efektivní registraci potřebujeme platnou e-mailovou adresu. Abychom ověřili, že se vlastník e-mailové adresy skutečně registruje, používáme postup „double opt-in“. Za tímto účelem zaprotokolujeme registraci k odběru newsletteru, odeslání potvrzovacího e-mailu a obdržení zde požadované odpovědi. Další údaje se neshromažďují.

Právní základ:

Na základě vašeho výslovně uděleného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO) vám budeme pravidelně zasílat náš newsletter nebo srovnatelné informace e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Svůj souhlas s ukládáním vašich osobních údajů a jejich používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. V každém newsletteru je odpovídající odkaz. Můžete se také kdykoli odhlásit přímo na této webové stránce nebo nás o svém odvolání informovat prostřednictvím kontaktní možnosti uvedené na konci tohoto oznámení o ochraně údajů.

Příjemce:

Příjemci dat mohou být zpracovatelé.

 

Doba uložení:

Údaje budou v této souvislosti zpracovávány pouze po dobu, po kterou bude udělen odpovídající souhlas. Poté budou smazány.

Předepsaná nebo požadovaná ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, a to výhradně na základě vašeho souhlasu. Bez vašeho souhlasu vám bohužel nemůžeme zasílat náš newsletter.

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas s ukládáním vašich osobních údajů a jejich používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. O odhlášení lze požádat prostřednictvím odkazu uvedeného v každém e-mailu nebo níže uvedenému pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo osobě odpovědné za ochranu údajů.

 

Kontaktní formulář

Druh a účel zpracování:

Údaje, které zadáte, budou uloženy za účelem individuální komunikace s vámi. To vyžaduje, abyste uvedli platnou e-mailovou adresu a své jméno. To se používá k přidělení požadavku a následnému zodpovězení. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné.

Právní základ:

Údaje zadané do kontaktního formuláře jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Poskytnutím kontaktního formuláře bychom Vám rádi usnadnili kontakt s námi. Vámi poskytnuté údaje budou uloženy za účelem vyřízení žádosti a pro případné následné dotazy.

Pokud nás kontaktujete s žádostí o nabídku, budou údaje zadané v kontaktním formuláři zpracovány za účelem provedení předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Příjemce:

Příjemci dat mohou být zpracovatelé.

 

Doba uložení:

Údaje budou vymazány nejpozději do 6 měsíců od zpracování žádosti.

Pokud existuje smluvní vztah, podléháme zákonným lhůtám uchovávání podle německého obchodního zákoníku a po uplynutí těchto lhůt vaše údaje vymažeme.

Předepsaná nebo požadovaná ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Vaši žádost však můžeme zpracovat pouze v případě, že nám poskytnete své jméno, e-mailovou adresu a důvod žádosti.

 

Použití Google Maps

Na tomto webu využíváme nabídku Google Maps. Mapy Google provozuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). To nám umožňuje zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožňuje pohodlné používání mapové funkce.
Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v informacích o ochraně údajů společnosti Google:
  https://policies.google.com/privacy . Zde můžete také změnit nastavení ochrany osobních údajů v centru ochrany dat.

Podrobné pokyny pro správu vlastních dat v souvislosti s produkty Google naleznete zde:  https://www.dataliberation.org

Návštěvou webové stránky obdrží Google informaci, že jste vstoupili na odpovídající podstránku našeho webu. K tomu dochází bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda neexistuje žádný uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni do Google, budou vaše data přiřazena přímo k vašemu účtu.

Pokud si nepřejete být přiřazeni ke svému profilu na Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit z Google. Google ukládá vaše data jako profily použití a používá je pro reklamu, průzkum trhu a/nebo návrh svých webových stránek podle potřeb. Takové hodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem poskytování reklamy podle potřeb a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž musíte kontaktovat společnost Google, abyste toto právo uplatnili.

Odvolání souhlasu:

Poskytovatel v současné době nenabízí možnost jednoduchého odhlášení nebo zablokování přenosu dat. Pokud chcete zabránit sledování vašich aktivit na našem webu, odvolejte prosím svůj souhlas pro příslušnou kategorii souborů cookie nebo všechny technicky nepotřebné soubory cookie a přenosy dat v nástroji pro souhlas s soubory cookie. V tomto případě však možná nebudete moci používat naše webové stránky nebo pouze v omezeném rozsahu.

 

SSL šifrování

Abychom ochránili bezpečnost vašich dat během přenosu, používáme nejmodernější metody šifrování (např. SSL) přes HTTPS.

 

Informace o vašem právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR

Individuální právo na námitku

Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů na základě zájmů); to platí i pro profilování založené na tomto ustanovení ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR.

Pokud podáte námitku, nebudeme již vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Příjemce námitky

office@liechtenstein-schloss-wilfersdorf.at

Změňte naše zásady ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo upravit toto prohlášení o ochraně údajů tak, aby vždy odpovídalo aktuálním zákonným požadavkům, nebo provést změny našich služeb v prohlášení o ochraně údajů, např. při zavádění nových služeb. Nové prohlášení o ochraně údajů se pak bude vztahovat na vaši příští návštěvu.

Otázky pro pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, zašlete nám prosím e-mail nebo kontaktujte přímo osobu odpovědnou za ochranu údajů v naší organizaci:

office@liechtenstein-schloss-wilfersdorf.at

Prohlášení o ochraně dat bylo vytvořeno s pomocí activeMind AG, expertů pro  externí pověřenci pro ochranu osobních údajů  (Verze #2020-09-30).

bottom of page