top of page

Acerca de

_M1I4307.jpg

VAŠE NÁVŠTĚVA ZÁMKU WILFERSDORF

- Dnešní hrad

- Informace o přístupnosti

- Historie lichtenštejnského zámku Wilfersdorf

- Wilfersdorf a Lichtenštejnové

 

Vstupné a otevírací doba

Otevírací doba muzea a obchůdku:

otevřeno od 1. dubna do 1. listopadu

úterý až neděle a o svátcích 10:00-16:00

Komentované prohlídky po domluvě. 

vstupné: 8,- € 

snížené: 6,- €

Sklepení: vinotéka a zámecká vinárna

Lichtenštejnský zámek Wilfersdorf toho nabízí mnoho k vidění: ve sklepení najdete vinotéku, hlavní vstup do zámecké vinárny a starý klenutý sklep se studnou. To vše si můžete během otevírací doby  prohlédnout. V případě zájmu pro Vás naši pracovníci rádi zorganizují i komentovanou prohlídku vinotéky a představí Vám rozmanitost vín našich místních vinařů. V letní sezóně nabízí vinárna speciální víkendové akce - střídají se zde místní vinaři, kteří Vám nabídnou své nejlepší produkty; více informací naleznete v kalendáři akcí vinárny.

Přízemí: hlavní vstup a slavnostní sál

V přízemí se nachází kanceláře správy lichtenštejnského majetku a slavnostní sál, který si můžete pronajmout pro různé akce, jako jsou například svatby, a který zároveň slouží i pro aktuální výstavy a vernisáže. Dočasné výstavy ve slavnostním sále lze v otevírací době navštívit zdarma – pokud se zde nekoná soukromá akce.

Horní patro: hlavní expozice

V horním patře Lichtenštejnského zámku Wilfersdorf je pro návštěvníky připravena rozsáhlá expozice, která se věnuje rodu Lichtenštejnů.  Návštěvníci zde mají také možnost nahlédnout do konstrukce zámku: odkryté nosné trámy a částečně odhalené zdi totiž svědčí o stavu budovy před rekonstrukcí v roce 2002. Vstupenky zakoupíte během otevírací doby na pokladně u hlavního vchodu nebo online . K dispozici je audioprůvodce v němčině, angličtině a češtině, který je dostupný prostřednictvím aplikace Hearonymus ve Vašem chytrém telefonu. Je rovněž možné zarezervovat si komentovanou prohlídku s průvodcem.

Vlastivědné muzeum

V hospodářských budovách vlevo před zámkem je umístěno vlastivědné muzeum, ve kterém jsou vystaveny exponáty a nálezy z dob dávno minulých. S celodenní vstupenkou do expozice „Lichtenštejnové“ můžete navštívit i vlastivědné muzeum.  

Informace o možnostech bezbariérového přístupu

Vinárna a vinotéka jsou bezbariérové. Vlastivědné muzeum v bočním křídle zámku je částečně bezbariérové. Z důvodu památkové péče není v současné době možný bezbariérový vstup do expozice „Lichtenštejnové“ v 1. patře (přístup po točitém schodišti).

Parkování

Parkoviště se nachází vlevo od zámku a nabízí vedle míst pro návštěvníky i čtyři parkovací místa pro obytné vozy. Toalety jsou umístěny v bočním traktu zámku.  

Historie lichtenštejnského zámku Wilfersdorf

Kolébka knížecího rodu Lichtenštejnů

 

Wilfersdorf je rodový zámek vládnoucí linie rodu Lichtenštejnů.
Princ Gundaker (zemřel 1658) žil se svou rodinou na zámku Wilfersdorf. Rodová linie, která dnes sídlí v Lichtenštejnském knížectví, se vrací k němu. Státním znakem Lichtenštejnského knížectví je znak knížete Gundakera.

Gundakerův syn Fürst Hartmann (1613 - 1686) a jeho žena Elisabeth Sidonia (1623 - 1688) umožnili rodinu dodnes s požehnáním svých dětí. Byli rodiči 24 dětí, z nichž většina se narodila ve Wilfersdorfu.

O dřívějších budovách dnešního zámku nejsou žádné historické zprávy. Ví se jen, že na místě dnešní stavby stával ve středověku gotický hrad. Na začátku rozsáhlých rekonstrukčních prací na jaře 2001 byly odhaleny základy a gotické části zdi. Při této příležitosti byly provedeny archeologické průzkumy Spolkovým památkovým úřadem.

 • V roce 1328 se uvádí, že v průběhu nepokojů se hrad a město Wilfersdorf dostaly do rukou českého krále Jana .

 • V roce 1330 se vévodové Albrecht a Otto Rakouský a Štýrský zříkají nároků na dům (= zámek) ve Wilfersdorfu ve prospěch Marcharda von Mistelbach.

 • V roce 1340 bratři Marchart a Erchenprecht von Mistelbach prodali tvrz Wilfersdorf bratrům Johannovi a Leutoldovi von Kuenringovi.

 • V roce 1347 mimo jiné připadá při distribuci zboží „firma zu Wuelfflestorf“ Leutoltu von Chuenringe.

 • V roce 1436 odkázal Otto von Meissau se souhlasem vévody Albrechta Rakouského jako feudální pán svému strýci Christofu von Liechtenstein mimo jiné „Feste Wulfleinstorf“ .

 • 1609 "Demolice a šťastná obnova" a rozšíření Gundakerem z Lichtenštejna - jeho hlavní rezidencí byl hrad asi do roku 1625. Příčinou byly v letech 1604 až 1606 těžké škody od protireformace a uherských válek.

 • Z roku 1638 je náčrt půdorysu hradu včetně bašt.

 • V roce 1647 bylo zařízení kompletně přestavěno.

 • V roce 1645 se Veste Wilfersdorf musel podle uvážení vzdát Švédům.

 • V roce 1647 byl zámek Wilfersdorf důkladně renovován a dostal podobu, kterou nám předal Vischer rytina.

 • 1703 těžké škody od kuruzských vpádů.

 • 1713 až 1721 přestavba za knížete Antona Floriana z Lichtenštejna Antonem Johannem Ospelem, knížecím dvorním architektem. V areálu zámku se nacházely „vodní umělecké a fontánové systémy“, „amfiteátry“, „Sala terrena“ atd. Kameny na zámeckou kašnu pocházely z Kromau / Moravského Krumlova. Tehdejší stav ukazuje několik rytin od JA Delsenbacha.

 • Kníže Anton Florian zemřel v roce 1721 - Wilfersdorf již pravděpodobně nebyl pro jeho nástupce důležitý, protože v roce 1723 byly některé místnosti "upraveny" jako velkoobjemové podlahy.

 • 1801/1802 Částečná demolice hlavní budovy a spojovacích konstrukcí. Model v expozici v 1. patře ukazuje stav před demolicí.

 • Do roku 1848 sídlo krajského soudu a místního úřadu.

 • V roce 1866 byla v zámku zřízena pruská nemocnice. Zemřelo tam 40 německých vojáků, kteří se nakazili cholerou. Hrob těchto zemřelých je dodnes zachován na hřbitově ve Wilfersdorfu.

 • Do roku 2001 tvořila správa majetku a lesů Nadace knížete Lichtenštejna cca 15 % disponibilní plochy.

 • 2001/2002 Kompletní rekonstrukce a nové využití jako společný projekt s obcí Wilfersdorf a spolkovou zemí Dolní Rakousy na vytvoření centra akcí a výstav, jakož i vinárny a vinotéky.

 • Od roku 2005 top výletní cíl v Dolním Rakousku

 

Wilfersdorf a Lichtenštejnové

 

Historie městečka Wilfersdorf je nerozlučně spjata s rodem knížat z Lichtenštejna. O pohnuté minulosti jediné dochované rodové linie svědčí četné památky a stavby v obci. Nejzajímavější a nejvýznamnější dominantou města je zámek Wilfersdorf. Tato dominanta bývá označována jako most k hojně navštěvovaným moravským lichtenštejnským zámkům.

V roce 1436 Otto von Maissau odkázal hrad a panství Wilfersdorf Kryštofu II. z Lichtenštejna jako panovnické léno. Lichtenštejnové udělali z Wilfersdorfu centrum velkého panství, do kterého byly začleněny i Mistelbach a Poysdorf. Baroko si připomeneme při každé procházce městem. Ať už přes krásné štíty či fasády z této doby nebo přes kaple a kamenné pomníky.

CARD NL_2021_ERW_M.png
kellr
Barrierefreiheit
parken
festsaal
Anchor 5

Máte nějaké dotazy?

Sledujte nás nebo nás kontaktujte pro více informací!

 • Facebook
bottom of page